Classier Hedge - en dynamisk investeringsstrategi!

Välkommen till webbsajten Classier Hedge! Här hittar du värdefull och inspirerande information om en dynamisk investeringsstrategi som kan berika dig med hög riskjusterad avkastning och därigenom skapa mervärde!
Classier Hedge den dynamiska investeringsstrategin - ett vinnande koncept med hög avkastning till låg risk. Tänk strategiskt, agera taktiskt och vinn genom att följa de intelligenta pengarna. Låt dig inspireras av det berikande innehållet nedan.


Introduktion till det vinnande konceptet
Låt dig introduceras till en dynamisk investeringsmodell och ett vinnande koncept - hög avkastning till låg risk. Tänk strategiskt, agera taktiskt och vinn utan att förlora genom att följa de intelligenta pengarna.
Läs mer » Introduktion till placeringsmodellen


Bakgrund till investeringsstrategin
I detta inlägg beskrivs bakgrunden till den historiskt sett framgångsrika, kostnadseffektiva, enkla och mycket effektiva strategiskt diversifierade och taktiskt trendföljande investeringsstrategin till en låg marknadsrisk.
Läs mer » Bakgrund till investeringsstrategin


Strategiska tillgångsslag
Vilka tillgångsslag ska man välja för att uppnå en väl diversifierad portfölj? Hur ska innehaven av tillgångar allokeras för att uppnå hög avkastning till låg risk? Lösningen är icke-korrelerade tillgångsslag.
Läs mer » Strategiska tillgångsslag


Taktisk tillgångsallokering
Är du är nervös över dina investeringar i dagar av hög börsturbulens och inte vet hur du ska agera? Letar du efter en enkel lösning som fungerar i de flesta marknadssituationer? Kanske är detta upplägg något för dig.
Läs mer » Taktisk tillgångsallokering


Diversifierad fondportfölj
Vilka olika fonder ska man då välja på fondmarknaden för de olika strategiska tillgångsslagen? Läs om mina kritiska utgångspunkter för val av fonder och de i min fondportfölj ingående fonderna.
Läs mer » Diversifierad fondportfölj


Uppdatering utifrån trendföljande indikator
Vilka tillgångsslag lämpar sig bäst i rådande marknadsläge? Läs om dagsaktuell uppdatering och dagsaktuell positionering för den dynamiska investeringsstrategin - portföljen Classier Hedge!
Läs mer » Uppdatering utifrån trendföljande indikator


Länktips
Här kan du ta del av massor av olika intressanta länkar till referenser och referensmaterial, de fonder som finns i portföljen, de jämförelseindex som används och övriga intressanta länkresurser.
Läs mer » Länktips


Om webbplatsen
Läs om denna webbplats - Classier Hedge en dynamisk investeringsstrategi - dess huvudsakliga innehåll och primära målgrupp samt om mig som skriver texterna.
  » Läs mer!


Kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med mig, har frågor om Classier Hedge eller liknande, hör gärna av dig. Du kan enkelt kontakta mig genom att använda ett kontaktformulär så återkommer jag till dig.
» Läs mer!


Ansvarsfriskrivning
På denna webbplats - Classier Hedge - gäller följande policy om ansvarsfriskrivning, sekretess och upphovsrätt. Kom ihåg att alla investeringar sker på egen risk och under eget ansvar.
» Läs mer!


Tack!
Tack för att du besöker webbsidan Classier Hedge - jag hoppas den förgyller din tillvaro och skapar mervärde!
Läs mer på nästa sida - Intro - om en introduktion till den dynamiska investeringsstrategin Classier Hedge!

Försäkrings-länkade värdepapper (Insurance-linked securities eller ILS) är produkter av den snabba utvecklingen av finansiella innovationer i gränslandet mellan försäkringsbranschen och kapitalmarknaderna. ILS definieras som finansiella instrument vars värde drivs av försäkringsförlusthändelser. Dessa instrument, som är kopplade till egendomsförluster på grund av naturkatastrofer, utgör ett unikt tillgångsslag med en avkastning som ej samvarierar med den allmänna finansmarknaden. Online lotteri leverantören Lottoland sade i ett meddelande nyligen att dess "innovativa försäkrings värdepapper (ILS) täckning" har möjliggjort en utbetalning av en jackpottvinst på 14 miljoner € (dess största jackpott hittills) till en vinnare från Dresden i Tyskland. Vem är Lottoland.

Trade Binary Options only with the Best Binary Signals