Bakgrund

Är du intresserad av ett konkret förslag till en enkel, diversifierad och historiskt sett framgångsrik fondportfölj till en låg kostnad och låg marknadsrisk? Läs mer nedan om bakgrunden till den enkla och effektiva strategiskt diversifierade och taktiskt trendföljande fondportföljen för den aktive!
Jag har under en längre tid intresserat mig för olika typer av placeringsstrategier i fondportföljer. Fram till nyligen tillämpade jag ett upplägg som närmast kan beskrivas som den permanenta "allvädersportföljen". En strategiskt diversifierad och passivt förvaltad "buy and hold" portfölj. Det var ända tills jag stiftade bekantskap med en intressant utveckling av detta koncept. Föreliggande investeringsstrategi - Classier Hedge - bygger på en alternativ och mera dynamisk investeringsstrategi som inspirerats av Mebane Faber - den strategiskt diversifierade och taktiskt trendföljande portföljen!

Mebane T. Faber, författare, bloggare, värderingsguru, kvantanalytiker och portfölj-förvaltare vid Cambria Investment Management (Los Angeles) som han varit med och grundat. Meb blev känd för en vidare krets inte minst genom två väldigt uppmärksammade och mycket läsvärda publikationer. Dels genom A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation som publicerades 2007 (och uppdaterades 2013) i Journal of Wealth Management paper och dels genom den bästsäljande boken The Ivy Portfolio: How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets som publicerades 2009. En läsvärd recension av boken kan du läsa i Top of the Class. Han driver även en populär intressant blogg World Beta Blog - Meb Faber Research. På sidan - Länktips - återfinner du länkar till ovanstående referenser.

Portföljmodellen - Global Taktisk Tillgångs Allokering
I de ovan nämnda publikationerna (och även på flera inlägg på hans blogg) utvecklar Meb sin portföljmodell utifrån modern portföljteori (Markowitz) och goda exempel (Swensens Ivy League Portfolio) samt med hjälp av historiska analyser (simuleringar 40 år bakåt) över taktisk tillgångsallokering. Sammanfattningsvis har han satt samman en enkel och strategiskt väl diversifierad fondportfölj inspirerad av Swansens Ivy League modell och förespråkar därefter en enkel trendföljande månatlig utvärdering och taktisk reallokering av tillgångarna. Så här beskrivs upplägget:
Track and mimic the investment strategies of the highly successful Harvard and Yale endowments. Using the endowment Policy Portfolios as a guide, the authors illustrate how an investor can develop a strategic asset allocation using an ETF-based investment approach. Reduce their risk by using a tactical asset allocation strategy to protect them from bear markets. Follow the smart money and piggyback the top hedge funds and their stock-picking abilities.
Analyserna visar på ett fantastiskt bra resultat. Portföljen har haft en positiv avkastning 39 av de senaste 40 åren och endast ett år med negativ avkastning 2008 -0,6 % (det året backade S&P 500 med 37 %). Portföljen har sammanfattningsvis haft en riktigt bra genomsnittlig avkastning med 10,8 % med en mycket mindre marknadsrisk än aktiemarknaden. Konceptet som är både enkelt och tilltalande beskrivs på efterföljande sidor.

Fördelarna med strategin
Den stora fördelen med denna i mitt tycke mycket tilltalande och enkla dynamiska portföljmodell  är att så långt det är möjligt minimera risken för negativ avkastning och samtidigt maximera den positiva avkastningen. Genom att regelbundet reallokera tillgångarna utifrån marknadssituation undviks en stor del av långa varaktiga kursnedgångar samtidigt som det är möjligt att vara med på en stor del av långa varaktiga kursuppgångar. Strategin passar dessutom utmärkt i konton som ISK, PPM, IPS och Tjänstepension där du enkelt kan gå in och ur fonder utan att det kostar något eller utlöser reavinstbeskattning. Meb Faber har med hjälp av sina analyser pedagogiskt visat att denna modell är förhållandevis effektiv och samtidigt enkel att genomföra.
Läs mer på nästa sida - Strategi - om den grundläggande strategin i den dynamiska investeringsmodellen Classier Hedge!