Taktik

Är du är nervös över dina investeringar i dagar av hög börsturbulens och inte vet hur du ska agera? Letar du efter en enkel lösning som fungerar i de flesta marknadssituationer? Kanske är detta upplägg något för dig!
Agera taktiskt! Det andra steget innebär en taktiskt tillgångsallokering.

Taktisk tillgångsallokering
På den grundläggande strategiska diversifieringen av tillgångsslag läggs en "turboväxel" in i form av effektiv taktisk trendföljande tillgångsallokering.
  1. En gång i månaden (i början av respektive månad) utvärderas tillgångsslagen genom att jämföra kursen för relevant jämförelseindex med ett riktvärde i form av ett enkelt glidande medelvärde (SMA eller Simple Moving Average) för de senaste 10 månaderna. Det glidande medelvärdet är ett smidigt verktyg som visar den grundläggande trenden på marknaden. Det är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en långsiktig trend och sannolikheten för att den kommer att svänga. 
  2. Om kursen är över riktvärdet förblir pengarna investerade i tillgångsslaget (och nyinvesteringar kan ske). 
  3. Om kursen är under riktvärdet säljs tillgångsslaget av och pengarna omplaceras till räntor. Återplacering sker först då kursen har överstigit riktvärdet. 
På så sätts säkerställs och skyddas tillgångarnas värde i både uppgång och nedgång! Du säkerställer att du är investerad i en tillgång vid långvarig kursuppgång samt att du har omplacerat pengarna (till en säker tillgång) vid långvarig kursnedgång.

Genom denna effektiva taktiska allokering får du ännu bättre möjligheter till en ännu bättre avkastning och en ännu lägre marknadsrisk och mycket låg förvaltningsavgift.

Google Kalkylark - Classier Hedge
För att enkelt kunna göra avstämning mot relevant trendföljande indikator har jag skapat ett Google Kalkylark - Classier Hedge, se nedan. Med smarta formler sker automatisk daglig uppdatering av den finansiella informationen (kurserna uppdateras varje minut) via Google Finance.


Du kan enkelt få tillgång till kalkylarket Google Kalkylark - Classier Hedge genom att klicka på länken och begära åtkomst! På sidan - Länktips - återfinner du länken.

På sidan - Uppdatering - publiceras en dagligen uppdaterad rekommendation om taktisk tillgångsallokering utifrån uppdaterad trendföljande indikator.
Läs mer på nästa sida - Fonder - om de fonder som ingår i fondportföljen!