Länkar

Här nedan kan du ta del av massor av olika intressanta länkar till referenser, fonder, jämförelseindex och övriga intressanta länkresurser.
Referenser
Länkar till referensmaterial om investeringsmodellen.
Fonder
Länkar till mer information om de fonder som används i fondportföljen.
Jämförelseindex
Länkar till mer information om de jämförelseindex som används för att beräkna trendföljande indikator.
Övriga resurser
Länkar till andra intressanta sajter med inspirerande material om fondplaceringar och placeringsstrategier.
Läs mer på nästa sida - Om - där du kan läsa mer om webbplatsen, dess innehåll och målgrupp samt om mig som skriver texterna!