Policy

På denna webbplats - Classier Hedge (www.classierhedge.blogspot.se) - gäller följande policy om ansvarsfriskrivning, sekretess och upphovsrätt.
Ansvarsfriskrivning
All användning av Classier Hedge sker på egen risk. Analyser, beslutsunderlag och annan information på denna webbplats tillhandahålls som allmän information i inspirerande syfte utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Innehållet är baserat på källor som betraktas som tillförlitliga, men det kan ej garanteras att alla uppgifter är fullständiga. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som någon absolut uppmaning, rekommendation eller något kvalificerat råd utan mera ses som ett exempel på beslutsunderlag bland många andra.

Du ansvarar fullt ut för dina egna beslut och författaren tar inte ansvar till någon del för de investeringsbeslut som fattas utifrån texter på denna webbplats. Fondsparande bör ses på lång sikt och du uppmärksammas härmed på att all investering i fondmarknaden innebär ett risktagande. Beroende på din placeringsstrategi och ditt risktagande kan värdet och avkastningen såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. En fonds historiska avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

Sekretess
I likhet med många andra sajter innehåller denna sajt - Classier Hedge - en kod från Google Analytics och använder cookies. Google som tredjepartsleverantör använder cookies för att visa annonser på denna webbplats.

Upphovsrätt
Allt material är skyddat enligt lag om upphovrätt. Copyright © Classier Hedge. Vill du återpublicera material från webbsidan, kontakta mig gärna.
Tack för visat intresse!