Om

Läs mer nedan om denna webbplats - Classier Hedge - dess innehåll och målgrupp samt om mig som skriver texterna.
Om Classier Hedge
Sajten är helt oberoende och har ingen koppling till enskilt företag eller organisation. Mitt mål med Classier Hedge är att skapa mervärde genom ett inspirerande och långsiktigt hållbart innehåll som kan berika din privatekonomi. Min filosofi är att enkla placeringar med sunt förnuft lönar sig i längden!

Innehåll
Detta är en sajt som handlar om en dynamisk investeringsstrategi. Modellen som beskrivs omfattar strategiska och taktiska placeringar i en diversifierad fondportfölj. Det primära syftet med investeringsstrategin är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, dvs. högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. På denna webbsida publiceras dagligen en uppdaterad rekommendation om taktisk allokering av tillgångsslag utifrån en trendföljande indikator. Du kan även på denna webbplats finna massor av intressanta och användbara länktips inom området.

Målgrupp
Den vänder sig främst till dig som är intresserad av placeringar i allmänhet och fondplaceringar i synnerhet. Den vänder sig till dig som är intresserad av en investeringsstrategi som minimerar risker och samtidigt maximerar avkastning. Den vänder sig till dig som är intresserad av tips och inspiration om hur man kan agera i olika marknadssituationer.

Om mig
Jag som skriver har ett stort och långvarigt intresse, både privat och yrkesmässigt, av samhällsfrågor i allmänhet och ekonomiområdet i synnerhet. Universitetsutbildning i ekonomi. Arbetar med makroekonomi inom offentlig förvaltning. Privat investerare i aktier, fonder och andra finansiella instrument. Har även drivit några aktiespar-klubbar. Är också intresserad av guldkorn som förgyller livet inom andra områden. Jag driver även Classier Corn - en blogg om ekonomi och guldkorn som berikar dig!
Läs mer på nästa sida - Kontakt - om webbplatsens kontaktuppgifter!