Strategi

Vilka tillgångsslag ska man då välja för att uppnå en väl diversifierad portfölj?
Tänk strategiskt! Det första steget innebär val av strategiska tillgångsslag i syfte att diversifiera portföljen och därmed minska riskerna.

Strategiska tillgångsslag
Meb förespråkar utifrån beprövade (Swensens Ivy League) och akademiskt förankrade (modern portföljteori) portföljstrategier en enkel väl diversifierad portfölj som innehåller 5 strategiska icke korrelerande tillgångsslag och att allokeringen i utgångsläget är 20% i respektive tillgångsslag. Följande tillgångsslag har valts ut: Amerikanska aktierGlobala aktier (exkl. USA), ObligationerReala tillgångar och Råvaror. Tillgångarna placeras i billiga indexfonder (eller ETFer) med låg avgift. Det innebär att portföljen endast består av 5 indexfonder (eller ETFer).

Genom denna effektiva strategiska allokering av tillgångar får du goda möjligheter till en bra avkastning till en låg marknadsrisk och mycket låg förvaltningsavgift.

Jag har utifrån inspiration från ovanstående skapat en egen variant på en motsvarande dynamisk portfölj som innehåller strategiskt diversifierade tillgångar och taktiskt trendföljande allokering. Den ger goda möjligheter till en bra avkastning till en förhållandevis låg marknadsrisk och mycket låg förvaltningsavgift. Jag kallar portföljen Classier Hedge eftersom upplägget i praktiken påminner en hel del om en global makro hedgefond avseende diversifiering och dynamisk riskreducering. Som utgångspunkt har jag valt följande effektiva strategiska allokering av diversifierade tillgångsslag.

  • 20 % Svenska Aktier
  • 20 % Globala Aktier
  • 20 % Obligationer
  • 20 % Reala Tillgångar
  • 20 % Råvaror

Läs mer på nästa sida - Taktik - om taktiken i den dynamiska investeringsstrategin Classier Hedge!