Uppdatering

Är du osäker på vilken investeringsstrategi som lämpar sig bäst i rådande marknadsläge? Vilka tillgångsslag ska man investera i och vilka ska man gå ur? Läs mer nedan om dagsaktuell uppdatering och dagsaktuell positionering för den dynamiska investeringsstrategin - portföljen Classier Hedge!
Dagsuppdatering:
Nedan redovisas utifrån dagsaktuell utvärdering av trendföljande indikator dagens rekommenderade taktiska tillgångsallokering av strategiskt diversifierade tillgångar.

Siffrorna uppdateras dagligen via import av finansiell statistik från Google Finance. Om värden av någon anledning ej syns i diagrammen eller tabellen nedan - prova att hämta sidan igen (refresh). Annars hänvisas till Google Kalkylark - Classier Hedge som återfinns på sidan - Länktips.

Rekommenderad taktisk tillgångsallokering (ovan) och trendföljande indikator (nedan) uppdateras automatiskt dagligen.

Utvärdering, reallokering och rebalansering sker dock endast månadsvis (i början av varje månad). Vid negativ indikation omplaceras tillgången till räntor.Tabellen ovan visar värdena som ligger till grund för diagrammen Trendföljande indikator och Taktisk tillgångsallokering ovan.

Förklaringar av ord och begrepp
Strategi Strategiska tillgångsslag för att uppnå en väl diversifierad portfölj.
Allokering - Dagsaktuell rekommenderad taktisk tillgångsallokering.
Taktik - Dagsaktuell rekommenderad taktisk positionering.
Indikator - Dagsaktuell trendföljande indikator (jmf. indexets kurs/riktvärde).
Kurs  - Dagsaktuell kurs för respektive jämförelseindex.
Riktvärde  - Dagsaktuellt riktvärde - enkelt glidande medelvärde 10 månader.
Jämförelseindex - Utvalda relevanta jämförelseindex.
Läs mer på nästa sida - Länktips - om massor av tips på intressanta och användbara länkar till referensmaterial, webbplatser och fonder med mera!